Bestuursleden

Hieronder staat een overzicht hoe het bestuur is samengesteld.

  • Mw R. Hoek, Hoogezand, Voorzitter
  • Mw H. Sikkema, Midwolde, Secretaris
  • Mw A. Ridderbos, Groningen, Penningmeester
  • Mw B. Bosma - Wouda, Groningen, Bijbelclubs

    Vormgeving door douglas design